In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Blog: Premie WW-uitkering

Net voor het eind van het jaar toch nog een klein berichtje van ons.

Op 16 december jl. heeft de Rijksoverheid het “kennisdocument Premiedifferentiatie WW” geüpdatet.

Niet alleen is de brief met coulanceregeling verwerkt waarover wij u eerder informeerde, maar nu is ook verduidelijkt wat onder “handtekening” wordt verstaan.

Om onder het lage WW-tarief te vallen moet de werkgever uiterlijk vóór 1 april 2020 voor alle werknemers die voor onbepaalde tijd werkzaam zijn:

  • een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of
  • een door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum

in de loonadministratie hebben. Daar moet ook blijken dat de werknemer vóór uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Ook een digitale handtekening volstaat of instemming via de e-mail of in een HR-systeem.

Als niet vóór 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Klik hier om het kennisdocument te raadplegen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Dennis Oud, Hans de Haij of Tessa Sipkema.