In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Alcohol en Werk mixt niet

In 2015 hebben wij voor onze relaties een middag georganiseerd omtrent het onderwerp “alcohol en werk”.

Zo hebben wij toegelicht wat de arbeidsrechtelijke consequenties kunnen zijn voor een werknemer die onder invloed van alcohol en/of drugs op het werk verschijnt. Ook hebben wij aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden het belang aangetoond van een duidelijk alcohol- en drugsbeleid en voor de mogelijkheden die de werkgever heeft als een werknemer onder invloed op het werk verschijnt. Dat het thema nog steeds actueel is, blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 17 januari 2017.

In die kwestie verscheen een werknemer in 2015 ruikend naar de alcohol op zijn werk en kreeg daarvoor een waarschuwing, waarbij de werknemer er uitdrukkelijk op werd gewezen dat een volgende gelijke overtreding gevolgen kon hebben voor zijn baan. Ook werd hem verzocht contact op te nemen met de bedrijfsarts zodat deze kon beoordelen of er sprake was van een alcoholverslaving. Dit laatste heeft de werknemer gedaan, maar uit het daaropvolgende gesprek kon de bedrijfsarts niet vaststellen of de werknemer verslaafd was.

In 2016 verscheen werknemer wederom ruikend naar de alcohol op het werk. Omdat een alcoholtest uitwees dat de werknemer een alcoholpromillage had van 3,52, werd de werknemer op staande voet ontslagen. Dit ontslag werd zowel door de kantonrechter als door het gerechtshof in stand gelaten, onder meer omdat:

–       werkgever een duidelijk alcoholbeleid in haar personeelsgids had staan;

–       werkgever dat beleid ook naleefde en belang had bij naleving van het beleid;

–       werkgever werknemer schriftelijk gewaarschuwd had dat een volgende overtreding gevolgen kon hebben voor het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst.

Het feit dat achteraf bleek dat de werknemer wel degelijk verslaafd was en daar ook voor werd geholpen, deed aan het ontslag, volgens het gerechtshof, niets af, omdat de werknemer dit niet had gemeld bij werkgever en werkgever daar ook geen wetenschap van kon hebben.

Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijs ik u naar www.alcoholenwerk.nl, of u kunt contact opnemen met Dennis Oud of Hans de Haij.