In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Aanzegging (niet) verlengen arbeidsovereenkomst

Op 5 juni 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een zaak beoordeeld over het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze zaak had de werkgever de werknemer mondeling medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Ter zitting erkende de werknemer dat de werkgever dit inderdaad had gezegd. In de wet staat echter dat de werkgever schriftelijk moet aanzeggen of zij wel of niet de arbeidsovereenkomst verlengd. Is de aanzegging wel of niet rechtsgeldig gedaan?

Het standpunt van de werkgever dat een mondelinge mededeling in dit geval voldoende zou moeten zijn, werd door de kantonrechter afgewezen (ECLI:NL:RBROT:2015:3883). Zowel de wet als de wetsgeschiedenis geven heel duidelijk aan dat er schriftelijk dient te worden aangezegd. Dit gaat zelfs zover dat de werkgever in beginsel moet bewijzen dat de aanzegging door de werknemer is ontvangen.

Eén manier om bovenstaand probleem te voorkomen, is dat de werkgever tijdens een gesprek met de werknemer laatstgenoemde mondeling mededeelt of zij wel of niet de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Vervolgens kan de werkgever dan tijdens hetzelfde gesprek de werknemer een schriftelijke bevestiging van de aanzegging voor ontvangst te laten tekenen. Op die manier is de aanzegging schriftelijk gebeurd en door de handtekening van de werknemer heeft de werkgever ook bewijs. Als de werknemer weigert te tekenen, dan doet de werkgever er goed aan om ofwel de aanzegging aangetekend (en per gewone post) te versturen, of nog beter door middel van een deurwaardersexploit te laten uitreiken.

Voor meer informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Dennis Oud en Hans de Haij.