In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Aanbesteden: het belang van gelijkheid en transparantie

In eerdere blogs is al geconstateerd dat het aanbestedingsrecht een bron van geschillen is. Anno 2015 is daar niets aan veranderd. Zelfs de basisregels van het aanbestedingsrecht blijven de gemoederen bezighouden.

 

Recente uitspraak

Zo heeft de rechtbank Rotterdam op 6 januari 2015 een uitspraak gedaan, over het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, twee grondregels die te allen tijde in acht moeten worden genomen. Het ging om een Europese openbare aanbesteding van administratieve dienstverlening. Er waren vijf inschrijvers. Een van de inschrijvers – en uiteraard niet de partij die had gewonnen – vocht de afwijzing die zij van de aanbestedende dienst (opdrachtgever) ontving aan, met als voornaamste bezwaar dat niet aan alle inschrijvers dezelfde kansen waren geboden. De beoordelingsprocedure van de opdrachtgever was min of meer gefaseerd. De inschrijving van de klagende partij was onderweg al afgevallen omdat zij op een bepaald onderdeel te weinig punten had gescoord. Dit ondanks het feit dat er geen sprake was van een uitsluitingsgrond. De klagende partij kwam dus niet meer in aanmerking voor de tweede ronde van de aanbesteding, namelijk de presentatie.

De opdrachtgever dacht het foutje te kunnen herstellen, door alle inschrijvende partijen nog een keer voor de presentatie uit te nodigen, deze keer inclusief de partijen die al waren afgeschreven.

 

In strijd met beginsel gelijke behandeling

De rechter vond dat ontoelaatbaar en terecht. Het zou betekenen dat de partijen die hun presentatie al hadden gehouden, een tweede kans zouden krijgen en dat is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling. Als alleen de inschrijvers die hun presentatie eerder níet mochten houden, alsnog de gelegenheid zouden krijgen, zou dat evenzeer ontoelaatbaar zijn, omdat zij dan “voorkennis” zouden hebben, wat geen goede vergelijkende beoordeling tot gevolg heeft. Het oordeel van de rechter was dan ook dat de schending van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel niet te herstellen was en dat opnieuw moest worden aanbesteed.

 

Basisregels goed toepassen

De uitspraak illustreert, dat het zelfs op de meest essentiële onderdelen in een aanbestedingsproject nog mis kan gaan. Aanbestedende diensten dienen ook de basisregels zorgvuldig en doordacht toe te passen. Voor inschrijvers die het idee hebben dat zij niet gelijk zijn behandeld of dat geen sprake was van voldoende transparantie, heeft het zeker zin dat (tijdig) te laten toetsen.

Heeft u vragen op het gebied van aanbestedingsrecht, neemt u dan gerust contact op met Pascal Willems of Lennart Hordijk.