Direct een advocaat nodig? Bel ons: 010-2204400
Stel uw vraag direct en krijg binnen 24 uur antwoord

De Haij & van der Wende Advocaten is een maatschap die beroepsvennootschappen omvat. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids verzekering wordt uitbetaald. Hoewel bij het totstandbrengen en onderhouden van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Haij & van der Wende Advocaten is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite en/of de daarop aanwezige informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de informatie en publicaties op) deze internetsite komen uitsluitend toe aan De Haij & van der Wende Advocaten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haij & van der Wende Advocaten, behoudens wettelijke uitzonderingen.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover De Haij & van der Wende Advocaten geen controle heeft. De Haij & van der Wende Advocaten draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Dynamisch team

Met een zevental advocaten adviseren wij cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Onze bedrijfsfilosofie

Onze bedrijfsfilosofie is simpel; een direct en snel contact en een flexibel en praktisch optreden geeft de beste oplossing. 

Onze werkgebieden

Onze advocaten bieden deskundig advies en ondersteuning op alle terreinen vallend onder het arbeidsrecht, vastgoedrecht en ondernemingsrecht.