Direct een advocaat nodig? Bel ons: 010-2204400
Stel uw vraag direct en krijg binnen 24 uur antwoord

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

9

Feb

2018

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Iedere ondernemer deelt wel waardevolle know-how met derden. Veel werknemers hebben toegang tot klant- markt- en productgegevens. Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie en het is van groot belang om te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen vallen.

Ieder bedrijf heeft wel geheime kennis. Te denken valt aan klant- markt- en productgegevens, technische kennis, bedrijfsprocesinformatie, formules etc. Het gebruik van dergelijke bedrijfsgeheimen is noodzakelijk voor een voorsprong op de concurrentie en voor het verkrijgen en behouden van een goede marktpositie. Zonder meer kan derhalve gesteld worden dat bedrijfsgeheime know-how essentieel is voor ondernemingen.

Bescherming van waardevolle know-how wordt meestal gezocht middels geheimhoudingsverklaringen, non-concurrentiebedingen, relatiebedingen, ronselbedingen en ook wel via de mogelijkheden die het intellectueel eigendomsrecht biedt.

Richtlijn 2016/943/EU

In juni 2016 is deze richtlijn ingevoerd en deze richtlijn heeft betrekking op de bescherming van niet-openbaar gemaakte know-how en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Het doel van de Richtlijn is om de regelgeving met betrekking tot bescherming van bedrijfsgeheimen binnen de Europese Unie te uniformeren, om op die manier grensoverschrijdende innovatie binnen de interne markt te stimuleren.

Richtlijnen dienen geïmplementeerd te worden in de Nederlandse wetgeving. Per 9 juni 2018 zal dan ook de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen in werking treden. Het wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen zal daarmee worden uitgebreid.

Op dit moment is er geen Nederlandse wetgeving over de bescherming van bedrijfsgeheimen. Wel zijn er in het Unie-verdrag van Parijs en in de Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s-overeenkomst) een aantal uitgangspunten neergelegd.

De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen lijkt een stap voorwaarts, maar biedt weinig mogelijkheden om te bewijzen dat een bedrijfsgeheim geschonden is. De wet biedt een welkome verduidelijking van de positie van bedrijven ten aanzien van een bedrijfsgeheim en de maatregelen die zij kunnen nemen om tegen ongeoorloofd gebruik daarvan op te treden. Om er voor te zorgen dat duidelijk is dat bepaalde informatie als “geheim” moet worden beschouwd, zal het bij veel samenwerkingsverbanden echter nog steeds aanbeveling verdienen om nadere afspraken te maken over de geheimhouding van informatie die wordt uitgewisseld.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Hans de Haij.

Geschreven door:
Hans de Haij
Bekijk profiel
Terug naar Blog Archief