Direct een advocaat nodig? Bel ons: 010-2204400
Stel uw vraag direct en krijg binnen 24 uur antwoord

De curator en zijn aansprakelijkheid

12

Dec

2016

De kerntaak van curator is het vereffenen en beheren van de boedel ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Bij het uitoefenen van die taak heeft een curator een aanzienlijke vrijheid, maar het kan voorkomen dat kan een curator daarbij zodanig onzorgvuldig optreedt dat dit leidt tot aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid kan ontstaan in de hoedanigheid van curator zijn, maar ook in privé.

In de hoedanigheid van curator ("qualitate qua") neemt de curator deel aan het maatschappelijk verkeer en gaat namens de boedel rechtshandelingen aan. Rechtshandelingen die er toe kunnen leiden dat er schade ontstaat voor de boedel. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin sprake blijkt te zijn van een door de curator onrechtmatig gelegd beslag ingeval de vordering wordt afgewezen, of bijvoorbeeld de situatie waarin sprake is van niet-nakoming door de curator van de verplichting tot het deugdelijk opleveren ten aanzien van de door de failliet gehuurde bedrijfsruimte. Als sprake is van deze aansprakelijkheid van de curator levert dit een boedelschuld op. Een boedelschuld is een schuld van de boedel, die ten opzichte van de overige schuldeisers een positie met voorrang inneemt.

Slechts in bijzondere omstandigheden kan er sprake zijn van privé-aansprakelijkheid van de curator. De Hoge Raad heeft daarover als uitgangspunt bepaald dat een curator een ruime beleidsvrijheid heeft bij het uitoefenen van zijn taken, zodat van een persoonlijke aansprakelijkheid niet snel sprake zal zijn. Het handelen van de curator wordt getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm:  een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verwacht van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid vervult. Uiteindelijk zal eveneens vereist zijn dat de curator een persoonlijk en ernstig verwijt van zijn handelen moet kunnen worden gemaakt. Als voorbeeld kan met bijvoorbeeld denken aan een curator die willens en wetens uitvoering geeft aan een verkoopovereenkomst terwijl hij weet dat het eigendom van het betreffende goed niet bij de failliet ligt, de verkoop van een waardevol actief zonder taxatierapport of het geval waarin de gezamenlijke schuldeisers van mening zijn dat zij benadeeld zijn door een doen of laten van de curator.

De conclusie is dan ook dat een curator wel degelijk aansprakelijkheidsrisico’s kan lopen bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden, met dien verstande dat van een persoonlijke aansprakelijkheid niet snel sprake zal zijn.

Geschreven door:
Bas van der Eijk
Bekijk profiel
Terug naar Blog Archief